VOOR EEN GOED VERLOOP VAN ELKE SLOOP: DE ROODE ADVIES UIT Voorschoten

Bij herontwikkeling is het vaak noodzakelijk om bestaande bebouwing te slopen. In samenwerking met deskundige en gecertificeerde partners verzorgt De Roode Advies de voorbereiding en begeleiding van alle soorten sloopwerkzaamheden. Ook managen we bodemonderzoek en voeren we voorbereidend werk uit voor saneringen. Herontwikkelingsprojecten in goede banen leiden, dat is waar we goed in zijn.

Vertel ons over jouw project

ZOVEEL MEER DAN SLOOPVEILIGHEIDSPLANNEN OPSTELLEN

De begeleiding van milieukundige selectieve totaalsloop, renovatiesloop en gedeeltelijke sloop zijn bij De Roode Advies in Voorschoten in goede handen. De voorbereiding van een sloopproject bestaat uit het:

  inventariseren van asbest in gebouwen
  aanvragen van een omgevingsvergunning
  opstellen van een sloopbestek
  opstellen van een V&G-plan ontwerpfase
  opstellen van een betrouwbare sloopraming
  verzorgen van de aanbestedingsprocedure


Veiligheid voor alles

Bij elk project staat het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving altijd voorop. De Roode Advies verzorgt daarom ook:

  bodemsanering van verontreinigde grond
  extra voorzieningen op veiligheids- en gezondheidsgebied in verband met omwonenden en publiek
  asbestinventarisatie
  verwijdering van gevaarlijke stoffen zoals gassen en chemicaliën

Door onze zorgvuldige, onafhankelijke advisering en begeleiding komt u niet voor onaangename verrassingen en kosten te staan.
Contact met De Roode Advies
Kraan

BODEMONDERZOEK, -SANERING EN PROJECTMANAGEMENT

De Roode Advies brengt de risico's en kosten van bodemverontreiniging in kaart en adviseert u ook op milieutechnisch vlak.
We managen het bodemonderzoek, bereiden de saneringen voor (planvorming en bestek) en begeleiden de uitvoering in elk stadium van het project.
Onze integrale aanpak zorgt ervoor dat uw project zo goed mogelijk volgens planning verloopt en we eventuele problemen tijdig signaleren, maar vooral ook snel weer oplossen.

BEKIJK ONZE SLOOP- EN SANERINGSPROJECTEN