Met een sloopveiligheidsplan van DE ROODE ADVIES gaat uw bouwproject goed van start.

NEEM CONTACT OP MET DE ROODE ADVIES IN Voorschoten

Een gebied herontwikkelen gaat vaak gepaard met het afbreken van bestaande bouw. Dit sloopwerk moet weldoordacht worden uitgevoerd in het belang van omwonenden en het milieu. De Roode Advies stelt bestekken en sloopveiligheidsplannen op en begeleidt het totale project. Ook bij
bodemverontreiniging schakelt u ons in.
Neem contact op met onze adviseurs voor een goed verloop van uw project. Bel 06-22 39 79 68 of (071) 562 06 33.

BEdrijfsinformatie

DE ROODE ADVIES

Professor Einthovenlaan 20
2251 JM Voorschoten

06-22 39 79 68

rob@deroodeadvies.nl